30 December 2007

28 December 2007

26 December 2007

24 December 2007

20 December 2007

Empreinte


17 December 2007

La manie graphique

16 December 2007

Un monde tordu

15 December 2007

14 December 2007

13 December 2007

12 December 2007

Agnosie

10 December 2007

09 December 2007

Wake Up08 December 2007

La sagesse07 December 2007

05 December 2007

04 December 2007

L'obstacle


03 December 2007

02 December 2007

Détail page 4

01 December 2007

My private psychedelic reel


Format A4
Aquarelle, encre, pigments

30 November 2007

Apostrophée

29 November 2007

28 November 2007

Des mots dans le mot


27 November 2007

No way, isn't it?

26 November 2007

25 November 2007

24 November 2007

Bonheur anxieux?

23 November 2007

El Kul But

21 November 2007

Et siii...

18 November 2007

17 November 2007

Ouch !!!...

16 November 2007

15 November 2007

Barbe-bleue


09 November 2007

08 November 2007

07 November 2007

Chacun fait...

06 November 2007

Got glint !

04 November 2007

02 November 2007

01 November 2007

Snake me

31 October 2007

27 October 2007

Relation élémentaire


26 October 2007

24 October 2007

Back in Alsace

22 October 2007